Δήμος Οιτύλου (Αποσκιερή Μέσα Μάνη)


Ελληνική έκδοση

Δήμος Οιτύλου
Διοικητήριο Τ.Κ. 230 62
Αρεόπολη Λακωνίας
Τηλ. 27330/51239 & 27330/51150English version

Municipality Oitilou
P.C. 230 62
Areopoli Lakonias

Tel. 27330/51239 & 27330/51150

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimosoitilou.gr


Created by G.Venizeleas